Vastuullisuus

Joulupukki kesällä Napapiirillä Rovaniemellä, Joulupukin Kammari

“Luonto on sydäntäni lähellä; siihen kuuluminen ja sen vaaliminen. Mielestäni hyvinvoiva luonto on parhaita lahjoja, jonka me kaikki yhdessä voimme antaa tuleville sukupolville”

-Joulupukki

 

 

Vastuullisuus Joulupukin Kammarilla

 

Ympäristötyöllemme on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Ympäristövastuu tarkoittaa meille Joulupukin Kammarilla konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Osoituksena siitä meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

Mikä on Ekokompassi?

Ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti joka auditoidaan ulkoisesti. Järjestelmä sisältää 10 kriteeriä joiden noudattamiseen organisaatio sitoutuu. Ekokompassi pohjautuu ISO 14001 -standardiin (kansainvälinen ympäristöjohtamisen standardi). Suomen luonnonsuojeluliiton omistama. Lue lisää täältä.

Ekokompassi logo.

Luontoa, ihmistä ja paikallista yhteisöä vaalien

Pohjoinen on kotimme, jota vaalimme kaikessa tekemisessämme. Toimintamme kokonaisvaltainen vastuullisuus on meille sydämen asia. Ympäristön ohella meille on yhtä lailla tärkeää huolehtia ihmisistä – niin omasta henkilökunnastamme kuin asiakkaistammekin. Kehitämme vastuullisuuttamme jatkuvasti ja etsimme aktiivisesti uusia keinoja toimintamme parantamiseksi edelleen.

Pidämme huolta henkilökunnastamme

Meille osaava, sitoutunut, motivoitunut, tavoitetietoinen ja tyytyväinen henkilöstö on avainasemassa. Panostamme hyvään johtoon ja toimintakulttuuriin sitouttamiseen. Lakien ja säädöksien noudattaminen sekä työehtosopimusten mukaisen palkan maksaminen ovat henkilöstöhallintamme ehdoton lähtökohta. Henkilöstön hyvinvointi niin töissä kuin vapaa-ajalla on meille tärkeää, ja panostamme niihin muun muassa liikuntaharrastuksia tukemalla.

Pidämme huolta asiakkaistamme

Meille kaiken toimintamme lähtökohta on tarjota jokaiselle tasavertainen mahdollisuus tarjoamamme elämyksen kokemiseen. Kehitämme jatkuvasti palveluamme ja tuotteitamme ajan hengen ja asiakkaidemme toiveiden mukaisesti.

Tasapainoinen luontosuhde

Kannamme huolta ympäristöstämme ja pyrimme tasapainoiseen luontosuhteeseen. Kehitämme jatkuvasti uusia ympäristöystävällisiä tapoja toimia, liittyen esimerkiksi kierrätykseen ja hankintoihin. Käytämme ainoastaan vihreää sähköä, joka on 100 % Pohjoismaissa tuotettua vesi-, tuuli- ja bioenergiaa.

Arvostamme paikallisuutta

Olemme toimineet jo vuodesta 1992 – koko ajan paikallisesti. Kunnioitamme paikallista kulttuuria ja väestöä. Olemme yksi alueen toimijoista. Ympärivuotisuuden kehittäminen on kestävän kehityksen perusta – pitkällä tähtäimellä lisäämme ympärivuotisia työpaikkoja ja siten kasvatamme verotuloja ja hyvinvointia alueelle. Kunnioitamme paikallisuutta muun muassa maksamalla verotulot alueelle, jossa toimimme, palkkaamalla paikallista väestöä ja käyttämällä paikallisia palveluntarjoajia.

Kestävän matkailun puolesta

Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin kehittämä kestävän matkailun ohjelma. Ohjelman suorittaneet ja vaativan kriteeristön täyttävät yritykset saavat tunnustukseksi Sustainable Travel Finland -merkin. STF-merkki huomioi matkailualan yritysten ja destinaatioiden taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Meille on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki.

Lue lisää

Sustainable Travel Finland merkki.